NeoQuest Kft.
InnoQuest Kft.

4400 Nyíregyháza
Vay Á. körút 19. III/7.
Tel.: (42) 401 657
Fax: (42) 401 657
info.neoquest@gmail.com Hívjon most!
(20) 438 0023

 
 
 
 

TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem | 2015.01.14.

Pályázat célja

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

 

Pályázók köre

Önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, költségvetési szervek fenntartásában lévő:

 • köznevelési intézmények közül az alábbiak:
  • általános iskola,
  • szakiskola,
  • gimnázium, szakközépiskola,
  • alapfokú művészeti iskola,
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
  • kollégium;
 • többcélú intézmények közül az alábbiak:
  • egységes iskola vagy összetett iskola,
  • közös igazgatású közoktatási intézmény,
  • általános művelődési központ (ÁMK),
  • egységes gyógypedagógia, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).

 

 

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek:

 • a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,
 • a TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint
 • a TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

 

Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat,

 • amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.

 

Kizárólag a konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyek fejlesztésére nyújtható be pályázat!

 

Támogatható tevékenységek köre

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken (kettő altevékenység megvalósítása kötelező):

 • környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek: ökoiskola, tábor, erdei iskola, tangazdaság, mozgásos tevékenység, sporttábor;
 • idegen nyelvek tanításának fejlesztése: nyelvi táborok, vetélkedők, témahetek;
 • informatika: szakkörök, digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, szoftverek ismerete;
 • közlekedési ismeretek oktatása.

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:

 • pedagógusok továbbképzése;
 • tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén;
 • pályaorientációs programok megvalósítása;
 • szülők bevonása, aktív részvétel ösztönzése: közösségi rendezvények, szülőknek és tanulóknak szóló programok, szülők aktív bevonása a gyermekük pályaválasztásába.

C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása, a tanulók egészségének védelme:

 • egészségfejlesztő oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása (pl. lovas-oktatás);
 • egészségnap szervezése;
 • konfliktus- és iskolai agressziókezelési program megvalósítása;
 • családi életre nevelést támogató programok;
 • függőségek megelőzését célzó programok (dohányzás, drogprevenció, stb.);
 • elsősegély-nyújtás tanfolyam.

D. Vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása: szaktárgyak, informatika, IKT.

F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása az alábbi témákban (kettő altevékenység megvalósítása kötelező):

 • környezeti nevelés, környezettudatos magatartás;
 • egészségvédelem;
 • konfliktuskezelés;
 • családpedagógia;
 • lelki egészségfejlődés;
 • egészségtan és életvitel.

 

Támogatás összege: min. 10.000.000 Ft, max. 40.000.000 Ft  (legfeljebb 300 000 Ft/bevont tanuló).

 

Támogatás mértéke: 100%.

 

Beadási határidő: 2015. január 15-től 2015. január 31-ig

 
 

Szóljon hozzá Ön is!

A szolgáltatás csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el!

 

 
 
 
   
 
név: e-mail: üzenet: ellenőrző kód:


NeoQuest Skype
 
   
 
 
 
 
msbt design