NeoQuest Kft.
InnoQuest Kft.

4400 Nyíregyháza
Vay Á. körút 19. III/7.
Tel.: (42) 401 657
Fax: (42) 401 657
info.neoquest@gmail.com Hívjon most!
(20) 438 0023

 
 
 
 

Best of KSZ

2012. június 27.

 

Tisztelt Pályázó!

Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk (hivatkozási szám: 496035):

Kérdés:

A fenti számú pályázat hiánypótlási felhívásához kapcsolódóan az alábbi kérdések merültek fel:  1. A felhívás szerint a költségvetés excell file nem olvasható, ill. az eredeti formátum megváltoztatásra került. A beadott CD ellenôrzésre került, azon olvasható volt a file. Kérjük részletezni a hibát. Ezen túlmenôen tudomásunk szerint nem lehet megváltoztatni a formátumot, mert nem engedi a program.  2. A rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  3. Tulajdonosi hozzájárulás becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  4. Szakmai terv becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  5. Működési engedély becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  6. Nyilatkozat építési engedélyezési eljárás benyújtásáról becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  7. Munkanemekre bontott tervezôi költségbecslés becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  8. Alapító okiratok becsatolásra kerültek, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  9. Gantt diegramm becsatolásra került, kérjük részletezni a hiánypótlási rendelkezést, hogy mit és milyen formában kell pótolni.  10. A felhívás szerint `a költségvetésre elôírt belsô korlát nem került betartásra`, ugyanakkor `a költségvetés excell file nem olvasható` utalás is szerepel. Kérjük részletezni, hogy `a nem olvasható` technikai probléma miatt nem ellenôrizhetô a belsô korlát vagy valóban nem került betartásra. Ha utóbbi, akkor kérjük megjelölni a konkrét hibát, ugyanis a felhívás nem tartalmazza és javítást sem ír elô.    Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy ezen kérdések tisztázása elengedhetetlen a hiánypótlás benyújtásához, de a konkrét felhívások nélkül ez nem megoldható, hiszen így nem tudhatjuk, hogy pontosan mit kell javítani, ill. pótolni, ráadásul az elôírt 15 napos határidô is rövidül ezen kérdések tisztázásával!

Válasz:

A költségvetés fájl sajnos megsérült, és nem ellenőrizhető így, hogy a belső korlátokat betartották-e, mert sajnos nem olvasható.

Kérjük, hogy a hiánypótlás keretében újra nyújtsák be a hiánypótló levélben felsorolt dokumentumokat, olyan formában, amit a pályázati útmutató előír (pdf, aláírt).

Tisztelettel:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Megj: Végül is mindenre választ kaptunk....

 

---------------------------------------------------------------------------

2012. február 17.

Hiánypótlás 1. pont:

"Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem kötelező a kitöltőprogram dokumentumcsatolójának használata, így kérjük, szíveskedjenek a pályázattal benyújtott CD lemezen található xzip fájlba beexportált pdf állományokat a hiánypótlás során benyújtott CD adathordozóra ismételten felmásolni,- a hiánypótlási felhívásunkban kért egyéb dokumentumok mellett. A hiánypótlás technikai előírásait jelen felhívásunk "a hiánypótlás módja" c. pontjában olvashatják.

"Hiánypótlás 2. pont:

"Kérjük valamennyi mellékletet az adatlap dokumentum csatoló funkciójával töltse fel az adatlaphoz."

Összegezve: Amit  tartalmaz az adatlap azt ne használd (dokumentumcsatoló) ami nincs benne arra feltétlenül szükségünk van!

Váti Nonprofit Kft.

 

------------------------------------------------------

 

2011. december 13.

Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk (hivatkozási szám: 424598):

Kérdés: A TIOP 3.4.2-11/1 pályázati felhívással összefüggésben az alábbi kérdésekkel fordulok Önökhöz:    A pályázati útmutató a C.1.1. pontja tartalmazza a kötelezôen megvalósítandó elemeket köztük a következôt:    2. A beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség  biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja.    Ezzel ellentétben az F8 Csatolandó mellékletek lista 1. Minden pályázó számára kötelezôen benyújtandó melléklet pontja az alábbiakat tartalmazza:    · Rehabilitációs  környezettervezô mérnök  nyilatkozata hogy, a pályázathoz  benyújtandó tervdokumentáció  teljesíti a komplex  akadálymentesítés  követelményeit, teljes körűen  megfelel az OTÉK elôírásainak,  valamint a "Segédlet a  közszolgáltatásokhoz való egyenlô  esélyű hozzáférés megteremtéséhez"  c. dokumentumnak.    Az útmutató alapján a fenti dokumentumot minden pályázónak kötelezô benyújtani, amennyiben akadálymentesítést valósít meg.      Kérdés: A fenti két ellentétes rendelkezést hogyan kell értelmezni?    A fentiek alapján minden esetben komplex akadálymentesítést megvalósítása a projekt kötelezô eleme?    Amennyiben a fenti kérdésre a válasz nem, úgy abban az esetben kérem megmagyarázni, hogy az útmutató C.1.1. pontjának hivatkozott 2. alpontjában foglaltak alatt minimum milyen szintű és tartalmú akadálymentesítést kell érteni?

Válasz:

Ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség: Az intézményben jelenleg élő/elhelyezett ellátottak/gyermekek fogyatékosságához igazodó fizikai, infokommunikációs akadálymentesség.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Köszönjük Emese....

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

2011. november 18.

Iktatószám: K-2011-ÉAOP-2.1.1/H-11.-0054451/156

Tárgy: Tisztázó kérdés, pályázati szakasz

"Kérem, szíveskedjen bemutatni a tervezett marketing eszközök paramétereit és költségeit részletesen. Szórólapok, plakátok, dossziék és névjegykártyák mérete, anyaga, színe..."

Megj: A fenit tisztázó kérdés, 10 másik társával együtt november 18-án, péntek délután érkezett, határidő november 21., hétfő reggel 9:00... :))) Persze, hiszen minden pályázó dolgozik egész hétvégén.... És ha itt most leírjuk, hogy fehér 8x4 cm-es névjegykártyánk lesz, de végül bézs 9X4 cm-est csinálnak akkor módosítanunk kell a Támogatási Szerződést? Vagy visszakérik a pénzt?

 

------------------------------------------------

2011. augusztus 4.

Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk (hivatkozási szám: 382433):

Kérdés: Tisztelt ...!    Az alább található és Ön által ... Község részére a fenti pályázat tekintetében megküldött hiánypótló levelével összefüggésben az alábbi kérdést, észrevételt terjesztem elô:  A hivatkozott és kifogásolt kép fájlok nem csak a dokumentum elsô oldalát tartalmazzák, a teljes dokumentum a legegyszerűbb windows tartozék fénykép nézegetôvel is oldalanként megtekinthetô. A felhívásuk nem egyértelmű, mivel azt kérik, hogy a dokumentum oldalait egyenként pdf formátumban is juttassuk el Önökhöz. Ezzel ellentétben hiánypótló levelük további részében pedig leírják, hogy az egyes dokumentumokat egy fájlban külön- külön kell pdf formában az Önök részére megküldeni. Mindezekre tekintettel kérem, hogy elsôdlegesen a már megküldött anyagot a fentiek türkében ismételten megvizsgálni szíveskedjenek. Amennyiben a hivatkozott és hiánypótlással érintett hiányosság Önök szerint továbbra is fennáll, úgy kérem, hogy a hiánypótlás módját és formáját egyértelműen megjelölve errôl tájékoztatni szíveskedjenek.        Tisztelettel: ....

Beérkezett megkeresésére válaszul tájékoztatom, hogy a beérkezett dokumentációban több dokumentumnak csupán az első oldala szerepel. Kérjük, hogy dokumentumonként 1 db .pdf, .doc, .docx formátumú filet küldjön. Amennyiben csupán oldalanként tudja a dokumentumokat megküldeni, úgy kérjük, hogy az egy dokumentumhoz tartozó képeket nevezze el egyformán (pl.: Ajánlat1, Ajánlat2 stb oldalanként), mely nagyban segíti a dokumentáció átláthatóságát és ellenőrzését.

Tisztelettel:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós Programok Ügyfélszolgálata

Megj.: A hivatkozott dokumentumok természetesen teljes egészében csatolásra kerültek csak valószínűleg T. KSZ munkatárs nem tudja kezelni a számítógépet, így a 2.3.4....stb oldalakat megtekinteni se.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011.május 19.

Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk (hivatkozási szám: 348326):

Kérdés: Tisztelt Cím!  Alábbi tájékoztatásukra hivatkozva jelzem, hogy a költségvetés szöveges indoklásában rögzítve van, hogy az 529. soron soron csak a pénzügyi vezetô és a projekt asszisztens költsége van elszámolva. A bérköltségnél rögzítve van, hogy a projekt menedzser munkaviszonyban áll és díjazás nélkül látja el feladatát. Ismereteink szerint nincsen olyan jogszabályi, pályázati kiírásban foglalt rendelkezés, mely a projekt menedzsment költségeknek az általunk tervezettek szerinti elszámolását akadályozná, tiltaná. Ennek tükrében és a benyújtott költségvetés szöveges indoklásában foglaltakra megfelelôen kérem válaszukat, döntésüket felülvizsgálni szíveskedjenek.

Válasz: Tisztelt .....!

Igaza van, valóban elkerülték figyelmemet az Ön által leírtak. Természetesen a módosítási kérelemben szereplőek alapján a pénzügyes és az asszisztens költsége elszámolható. A törzsszöveget javítjuk, a költségmódosításra történő utalást is feltűntetjük benne és küljdük az Önök részére e-mailben. Kérem, hogy a korábbi e-mailt tekintse tárgytalannak. A módosítás melléklete az Önök által beküldött szöveges indoklás és költségtábla lesz, amely alapján az összegszerű módosításokat EMIR-ben is átvezetjük. A tévedésemért szíves elnézésüket kérem, köszönöm segítségüket!

Tisztelettel:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.Uniós Programok Ügyfélszolgálata

---------------------------------------------------------------------------------------

2011. május 23.

Tisztelt Pályázó!

Beérkezett megkeresésére az alábbi választ adjuk (hivatkozási szám: 353062):

Kérdés:

Tisztelt Cím!  Ezúton kérem, hogy a fenti pályázat Záró kifizetési kérelem hiánypótlásával összefüggésben az alábbi tájékoztatást megadni szíveskedjenek: A hiánypótlási felhívásban szerepel, hogy "KIMUTATÁS a...... KÖLTSÉGÖSSZESÍTON FELTÜNTETETT SZÁMLÁK, SZÁMVITELI BIZONYLATOK KÖLTSÉGVETÉSI OSZLOPONKÉNTI RÉSZÖSSZEGEIROL" táblázatot mellékeljünk. Az eddigi kifizetési kérelmek esetében ilyen táblázatot nem kellett benyújtanunk. Kérjük tájékoztassanak ez a táblázat honnan tölthetô le, hol található?   Kérdésünk továbbá hogyan kell eljárni az olyan számlák esetében ,amelyek az EMIR rendszerbe mostanáig nem kerültek feltöltése, feltölthetjük -e vagy erre is vonatkozik, hogy semmilyen módosítást sem hajthatunk végre? Hogyan kell ezeket a tételeket kezelni rögzíteni?    Kérem válaszukat rövid határidôvel megadni szíveskedjenek.

Válasz:

Tisztelt Kedvezményezett! A 'kimutatás'-t nem szükséges mellékelni, adminisztrációs hibából adódóan került sor erre a megjegyzésre. (kérem, hogy ezt az emailt kinyomtatva tegye bele az elszámolás hiánypótlásába) Az eszámolás kérésének megfelelően online visszaküldésre került, így már tud korábbi számlákat rögzíteni.

Tisztelettel: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.Uniós Programok Ügyfélszolgálata

 
 

Szóljon hozzá Ön is!

A szolgáltatás csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el!

 

 
 
 
   
 
név: e-mail: üzenet: ellenőrző kód:


NeoQuest Skype
 
   
 
 
 
 
msbt design