A szívkoszorúér-betegség egészségügyi kockázatai. Betegségek és megelőzésük

Szívkoszorúér áthidaló műtét (CABG: coronary artery bypass grafting) | Gokvi

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".

Kávéimádók figyelmébe - hány csészével igyunk, hogy jót tegyünk a szívünknek? Peter M. Kistler, és munkatársai az Egyesült Királyság BioBank adatait használták fel, amely több mint félmillió olyan embertől származó egészségügyi információkat tartalmaz, akiket legalább 10 évig követtek. A kutatók a kávéfogyasztás különböző szintjeit vizsgálták, a napi egy csészétől a több, mint hat csészéig, valamint értékelték a szívritmuszavarok, a szív- és érrendszeri betegségek beleértve a koszorúér-betegséget, a szívelégtelenséget és a szélütést előfordulását, valamint a teljes, illetve szívvel összefüggő halálozást a szív- és érrendszeri betegséggel vagy anélkül élők körében.

The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

a szívkoszorúér-betegség egészségügyi kockázatai

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance Performance Performance cookies are used to a szívkoszorúér-betegség egészségügyi kockázatai and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

a szívkoszorúér-betegség egészségügyi kockázatai

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

a szívkoszorúér-betegség egészségügyi kockázatai

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

A koszorúér-betegséget a nyugati társadalmak népbetegsége, az ateroszklerózis okozza.

Fontos információk